Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική ισχύει μεταξύ εσάς, του χρήστη αυτού του ιστότοπου και του CAD ACADEMY του κατόχου και του παρόχου αυτού του ιστότοπου. Αυτή η Πολιτική ισχύει για τη χρήση οποιωνδήποτε και όλων των Δεδομένων που συλλέγουμε σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και τυχόν υπηρεσιών ή συστημάτων σε αυτήν.

1. Ορισμοί και Ερμηνεία

Στην παρούσα πολιτική οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
"Λογαριασμός": σημαίνει συλλογικά τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για πρόσβαση σε υλικό και/ή σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας στον ιστότοπο.
"Περιεχόμενο": σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικο, εικόνες, ήχος, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και κάθε άλλη μορφή πληροφοριών που μπορεί να αποθηκευτεί σε υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτής της τοποθεσίας Web.
"Cookie": σημαίνει ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από την CAD ACADEMY Ltd όταν επισκέπτεστε ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και να αναλύουμε τις συνήθειες περιήγησής τους στον Ιστότοπο.
"Δεδομένα": σημαίνει συλλογικά όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, στοιχεία λογαριασμού και πληροφορίες που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα Συστήματα μας.
"CAD ACADEMY": σημαίνει CAD ACADEMY, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ;
"Υπηρεσία": σημαίνει συλλογικά τυχόν ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που η CAD ACADEMY καθιστά διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου είτε τώρα είτε στο μέλλον.
"Σύστημα": σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική υποδομή επικοινωνίας που η CAD ACADEMY καθιστά διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω web, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. "Χρήστης" / "Χρήστες": σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν απασχολείται από το CAD ACADEMY και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.
"Website": σημαίνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (www.cadacademy.gr) και τυχόν υποτομείς αυτού του ιστότοπου (π.χ. subdomain.yourschool.com), εκτός εάν εξαιρείται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

2. Τα δεδομένα που συλλέγονται

Χωρίς περιορισμό, μπορεί να συλλεχθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα Δεδομένα:
 • 2.1 όνομα
 • 2.2 ημερομηνία γέννησης
 • 2.3 τίτλος εργασίας και επάγγελμα
 • 2.4 στοιχεία επικοινωνίας όπως διευθύνσεις email και αριθμοί τηλεφώνου
 • 2.5 δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • 2.6 οικονομικές πληροφορίες όπως αριθμοί πιστωτικών/χρεωστικών καρτών
 • 2.7 Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.8 Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης Ιστού (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.9 λειτουργικό σύστημα (συλλέγεται αυτόματα)
 • 2.10 μια λίστα διευθύνσεων URL που ξεκινούν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο από τον οποίο πραγματοποιείτε έξοδο (συλλέγεται αυτόματα).
 • 2.11 Cookie(βλ. ενότητα 10 παρακάτω).

3. Η χρήση των δεδομένων

 • 3.1 Τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε θα διατηρηθούν από τη CAD ACADEMY για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που παρέχονται στον Ιστότοπο. Τα δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε μέσω οποιουδήποτε Συστήματος Επικοινωνίας που ενδέχεται να παρέχουμε ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερη περίοδο έως και ενός έτους.
 • 3.2 Εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι ή μας επιτρέπεται από το νόμο να το πράξουμε και με την επιφύλαξη της ρήτρας 4, τα Δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη. Αυτό περιλαμβάνει τις θυγατρικές μας ή/και άλλες εταιρείες εντός του ομίλου μας.
 • 3.3 Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις αρχές του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα 9 παρακάτω.
 • 3.4 Οποιαδήποτε ή όλα τα παραπάνω Δεδομένα ενδέχεται να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία κατά τη χρήση του ιστότοπού μας. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:

 • 3.4.1 εσωτερική τήρηση αρχείων.
 • 3.4.2 βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών μας.
 • 3.4.3 μετάδοση μέσω email διαφημιστικού υλικού που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • 3.4.4 επικοινωνία για σκοπούς έρευνας αγοράς που μπορεί να γίνει με χρήση email, τηλεφώνου, φαξ ή αλληλογραφίας. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την ενημέρωση του Website.

4. Third Party Web Sites και Services

Το CAD ACADEMY μπορεί, κατά καιρούς, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλων μερών για την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διαχείριση πληρωμών, παράδοση αγορασμένων αντικειμένων, εγκαταστάσεις μηχανών αναζήτησης, διαφήμιση και μάρκετινγκ. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από Χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας. Τυχόν Δεδομένα που χρησιμοποιούνται από αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από αυτά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητά η CAD ACADEMY. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, οποιαδήποτε Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 1998.

5.Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου επιχειρήσεων

 • 5.1 CAD ACADEMY μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επεκτείνει ή να μειώσει τις δραστηριότητές της και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση ορισμένων τμημάτων ή τη μεταβίβαση του ελέγχου ορισμένων τμημάτων σε άλλα μέρη. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες, όπου σχετίζονται με οποιοδήποτε τμήμα που μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο, θα μεταφερθούν μαζί με αυτό το τμήμα και ο νέος κάτοχος ή το νέο ελεγχόμενο μέρος θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους προμηθεύτηκε από εσάς.
 • 5.2 Σε περίπτωση που τυχόν Δεδομένα που υποβάλλονται από Χρήστες θα μεταφερθούν με τέτοιο τρόπο, θα επικοινωνήσουμε εκ των προτέρων και θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές. Όταν επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα έχετε την επιλογή να διαγραφούν ή να παρακρατηθούν τα Δεδομένα σας από τον νέο ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο επεξεργασίας.

6. Έλεγχος της πρόσβασης στα Δεδομένα σας

 • 6.1 Όπου απαιτείται να υποβάλετε Δεδομένα, θα σας δοθούν επιλογές να περιορίσετε τη χρήση αυτών των Δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • 6.1.1 χρήση Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ
 • 6.1.2 κοινή χρήση Δεδομένων με τρίτα μέρη

7. Το δικαίωμά σας στην απόκρυψη πληροφοριών

 • 7.1 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου χωρίς να παρέχετε καθόλου δεδομένα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε όλες τις Υπηρεσίες και τα Συστήματα που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε πληροφορίες λογαριασμού ή άλλα δεδομένα.
 • 7.2 Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των Cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο 10 παρακάτω.

8. Πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα

 • 8.1 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τα Δεδομένα. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να ενημερώσετε τα Δεδομένα σας εάν αλλάξουν οι περιστάσεις σας. Επιπλέον δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ μπορεί επίσης να αποθηκευτούν και μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
 • 8.2 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας Δεδομένων με πληρωμή μικρού ποσού.

9. Ασφάλεια

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι μεγάλης σημασίας για το CAD ACADEMY και για να προστατεύσουμε τα Δεδομένα σας έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και την προστασία των Δεδομένων που συλλέγονται στο διαδίκτυο.

10. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Το CAD ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την Πολιτική Απορρήτου όπως μπορεί να κρίνουμε απαραίτητο από καιρό σε καιρό ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτηθούν αμέσως στον Ιστότοπο και θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής κατά την πρώτη σας χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές.

11. Επικοινωνία μαζί μας

Δημιουργήθηκε με