Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτή η συμφωνία ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του ιστότοπου και του CAD ACADEMY, του κατόχου αυτού του ιστότοπου. Η συμφωνία σας να συμμορφωθείτε και να δεσμεύεστε από τις ρήτρες 1, 2, 4 – 11 και 15 – 25 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται ότι συνέβη κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι όροι 3 και 12 – 14 ισχύουν μόνο για την πώληση Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αμέσως. Κανένα μέρος αυτού του Ιστότοπου δεν προορίζεται να συνιστά συμβατική προσφορά ικανή να γίνει αποδεκτή.
Η παραγγελία σας αποτελεί συμβατική προσφορά και η αποδοχή αυτής της προσφοράς από εμάς θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν σας στείλουμε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύει ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή.

1. Ορισμοί και Ερμηνεία

Στην παρούσα Συμφωνία οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
"Λογαριασμός": σημαίνει συλλογικά τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες για πρόσβαση στο Περιεχόμενο επί πληρωμή ή/και σε οποιοδήποτε Σύστημα επικοινωνίας στον Ιστότοπο.
"Περιεχόμενο": σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί σε υπολογιστή που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή αποτελεί μέρος αυτού. "Εγκαταστάσεις": σημαίνει συλλογικά τυχόν ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που η CAD ACADEMY καθιστά διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου είτε τώρα είτε στο μέλλον.
"Υπηρεσίες": σημαίνει τις υπηρεσίες που διατίθενται σε εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου, συγκεκριμένα τη χρήση της ιδιόκτητης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης CAD ACADEMY.
"Στοιχεία πληρωμής": σημαίνει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες απαιτούνται για την αγορά Υπηρεσιών από αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και κωδικούς ταξινόμησης.
"Εγκαταστάσεις": Σημαίνει τους τόπους της επιχείρησής μας που βρίσκονται στη διεύθυνση [ADDRESS].
"Σύστημα": σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική υποδομή επικοινωνίας που η CAD ACADEMY καθιστά διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω web, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. "Χρήστης" / "Χρήστες": σημαίνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν απασχολείται από την CAD ACADEMY Ltd και ενεργεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.
"Ιστότοπος": σημαίνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (www.cadacademy.gr) και τυχόν υποτομείς αυτού του ιστότοπου (π.χ. subdomain.yourschool.com), εκτός εάν εξαιρείται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. και
"Εμείς/Εμείς/Δικοί μας": σημαίνει CAD ACADEMY, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στη [COUNTRY] με αριθμό εγγραφής εταιρείας [123456] , που βρίσκεται στη [Address].

2. Περιορισμοί ηλικίας

Άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο μόνο με την επίβλεψη ενός Ενήλικα. Οι πληροφορίες πληρωμής πρέπει να παρέχονται από ή με την άδεια ενός ενήλικα.

3. Επαγγελματίες - πελάτες

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για επαγγελματίες-πελάτες που προμηθεύονται Υπηρεσίες 

4. Πνευματική ιδιοκτησία

 • 4.1 Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της ρήτρας 5 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, όλο το Περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει μεταφορτωθεί από Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων, εικόνων, κλιπ ήχου, βίντεο κλιπ, συλλογών δεδομένων , η διάταξη σελίδας, ο υποκείμενος κώδικας και το λογισμικό είναι ιδιοκτησία του CAD ACADEMY, θυγατρικές μας ή άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι τέτοιο υλικό προστατεύεται από την ισχύουσα [COUNTRY] και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους.
 • 4.2 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 6, δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, αντιγράψετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επαναχρησιμοποιήσετε υλικό από τον Ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή εκτός εάν δοθεί η ρητή γραπτή μας άδεια για να το πράξετε.

5. Third Party Πνευματική ιδιοκτησία

 • 5.1 Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Πνευματικών Δικαιωμάτων και των Εμπορικών σημάτων, στις εικόνες και τις περιγραφές των προϊόντων ανήκουν στους κατασκευαστές ή τους διανομείς τέτοιων προϊόντων όπως μπορεί να ισχύουν.
 • 5.2 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 6, δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, αντιγράψετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επαναχρησιμοποιήσετε τέτοιο υλικό, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή εκτός εάν δοθεί ρητή γραπτή άδεια να το πράξει από τον σχετικό κατασκευαστή ή προμηθευτή.

6. Δίκαιη χρήση (Fair Use) της πνευματικής ιδιοκτησίας

Υλικό από τον Ιστότοπο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή άδεια όπου ισχύει οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στο Κεφάλαιο III του Νόμου περί Σχεδίων και Ευρεσιτεχνιών Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1988.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, αυτοί οι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της CAD ACADEMY ή των θυγατρικών μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων και αποποιούμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε και όλες τις μορφές απώλειας ή ζημίας που προκύπτουν από τη χρήση τους. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου προς άλλη τοποθεσία σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία έγκριση των ίδιων των τοποθεσιών ή εκείνων που τους ελέγχουν.

8. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο

Όσοι επιθυμούν να τοποθετήσουν έναν σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο σε άλλους ιστότοπους μπορούν να το κάνουν μόνο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου www.cadacademy.gr χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Το Deep linking (δηλαδή σύνδεσμοι σε συγκεκριμένες σελίδες εντός του ιστότοπου) απαιτεί τη ρητή γραπτή μας άδεια. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο edu@cadacademy.gr  ή καλέστε μας στον παρακάτω αριθμό: 212 1010 625

9. Χρήση Δυνατοτήτων Επικοινωνίας

 • 9.1 Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Σύστημα στον Ιστότοπο, θα πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή κλείσιμο του Λογαριασμού σας:
 • 9.1.1 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άσεμνη ή χυδαία γλώσσα.
 • 9.1.2 Δεν πρέπει να υποβάλετε Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή άλλως απαράδεκτο. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, Περιεχόμενο που είναι καταχρηστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, ηλικιακό, σεξιστικό ή ρατσιστικό.
 • 9.1.3 Δεν πρέπει να υποβάλετε Περιεχόμενο που προορίζεται να προωθήσει ή να υποκινήσει τη βία.
 • 9.1.4 Συνιστάται ότι οι υποβολές γίνονται χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, καθώς ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
 • 9.1.5 Τα μέσα με τα οποία προσδιορίζετε τον εαυτό σας δεν πρέπει να παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τυχόν ισχύοντες νόμους.
 • 9.1.6 Δεν πρέπει να υποδύεστε άλλα άτομα, ιδιαίτερα υπαλλήλους και εκπροσώπους του CAD ACADEMY ή των θυγατρικών μας. και
 • 9.1.7 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Σύστημά μας για μη εξουσιοδοτημένη μαζική επικοινωνία, όπως "spam" ή "άχρηστη αλληλογραφία".
 • 9.2 Αναγνωρίζετε ότι το CAD ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλες τις επικοινωνίες που γίνονται σε εμάς ή χρησιμοποιώντας το Σύστημά μας.
 • 9.3 Αναγνωρίζετε ότι το CAD ACADEMY μπορεί να διατηρήσει αντίγραφα οποιασδήποτε επικοινωνίας που έγινε σε εμάς ή χρησιμοποιώντας το Σύστημά μας.
 • 9.4 Αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες Μας στέλνετε μέσω του Συστήματος μας ενδέχεται να τροποποιηθούν από Εμάς με οποιονδήποτε τρόπο και παραιτείστε δια του παρόντος από το ηθικό σας δικαίωμα να προσδιορίζεστε ως ο συντάκτης τέτοιων πληροφοριών. Τυχόν περιορισμοί που μπορεί να θέλετε να θέσετε στη χρήση τέτοιων πληροφοριών από εμάς πρέπει να μας κοινοποιηθούν εκ των προτέρων και Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε αυτούς τους όρους και τις σχετικές πληροφορίες.

10. Λογαριασμοί

 • 10.1 Προκειμένου να προμηθευτείτε Υπηρεσίες σε αυτόν τον Ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε ορισμένα άλλα μέρη του Συστήματος, απαιτείται να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό που θα περιέχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία και Πληροφορίες πληρωμής που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, καθώς ενδέχεται να μην απαιτούμε πληρωμή πληροφορίες μέχρι να θελήσετε να κάνετε μια αγορά. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
 • 10.1.1 όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι ακριβείς και αληθείς
 • 10.1.2 έχετε άδεια να υποβάλετε Πληροφορίες πληρωμής όπου μπορεί να απαιτείται άδεια
 • 10.1.3 θα διατηρήσετε αυτές τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες. Η δημιουργία ενός λογαριασμού αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της εκπροσώπησης και της εγγύησής σας.
 • 10.2 Συνιστάται να μην κοινοποιείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, ιδιαίτερα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κοινοποίησης των στοιχείων του λογαριασμού σας από εσάς. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, συνιστάται να μην αποθηκεύετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.
 • 10.3 Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι τα στοιχεία του Λογαριασμού σας έχουν ληφθεί από άλλο άτομο χωρίς συγκατάθεση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως για να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας και να ακυρώσουμε τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παραγγελίες ή πληρωμές που ενδέχεται να εκκρεμούν. Λάβετε υπόψη ότι οι παραγγελίες ή οι πληρωμές μπορούν να ακυρωθούν μόνο μέχρι να ξεκινήσει η παροχή των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ξεκινήσει μια μη εξουσιοδοτημένη παροχή πριν μας ενημερώσετε για τον μη εξουσιοδοτημένο χαρακτήρα της παραγγελίας ή της πληρωμής, τότε θα χρεωθείτε για την περίοδο από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία που μας ειδοποιήσατε και ενδέχεται να χρεωθείτε για κύκλος χρέωσης ενός μήνα.
 • 10.4 Όταν επιλέγετε το όνομα χρήστη σας, απαιτείται να τηρείτε τους όρους που ορίζονται παραπάνω στην ρήτρα 9. Οποιαδήποτε παράλειψη να το κάνετε μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή/και διαγραφή του Λογαριασμού σας.

11. Τερματισμός και Ακύρωση Λογαριασμών

 • 11.1 Είτε CAD ACADEMY είτε μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας. Εάν τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας, θα ειδοποιηθείτε μέσω email και θα δοθούν εξηγήσεις για τον τερματισμό. Παρά τα προαναφερθέντα, Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε χωρίς να αναφέρουμε λόγους.
 • 11.2 Εάν τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας, τυχόν τρέχουσες ή εκκρεμείς παραγγελίες ή πληρωμές στον Λογαριασμό σας θα ακυρωθούν και η παροχή των Υπηρεσιών δεν θα ξεκινήσει.

12. Υπηρεσίες, Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα

 • 12.1 Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι γενικές περιγραφές των Υπηρεσιών που διατίθενται από το CAD ACADEMY αντιστοιχούν στις πραγματικές Υπηρεσίες που θα σας παρέχονται, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παραλλαγές από αυτές τις περιγραφές ως την ακριβή φύση των οι Υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ατομικές σας απαιτήσεις και περιστάσεις. Αυτό δεν αποκλείει την ευθύνη μας για λάθη που οφείλονται σε αμέλεια εκ μέρους μας και αναφέρεται μόνο σε παραλλαγές των σωστών Υπηρεσιών και όχι σε διαφορετικές Υπηρεσίες συνολικά. Ανατρέξτε στην υποπαράγραφο 13.8 για λανθασμένες Υπηρεσίες.
 • 12.2 Όπου χρειάζεται, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε το απαιτούμενο Σχέδιο Υπηρεσιών.
 • 12.3 Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι τέτοιες Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και δεν μπορούμε απαραίτητα να επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα μέχρι να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Ενδείξεις διαθεσιμότητας δεν παρέχονται στην Ιστοσελίδα.
 • 12.4 Όλες οι πληροφορίες τιμολόγησης στον Ιστότοπο είναι σωστές τη στιγμή της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τυχόν ειδικές προσφορές από καιρό σε καιρό και όπως απαιτείται.
 • 12.5 Σε περίπτωση που οι τιμές αλλάξουν κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής μιας παραγγελίας για τις Υπηρεσίες και της επεξεργασίας της παραγγελίας από εμάς και της πληρωμής, τότε θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που ίσχυε τη στιγμή της παραγγελίας.

13. Παραγγελίες και Παροχή Υπηρεσιών

 • 13.1 Κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου δεν αποτελεί συμβατική προσφορά ικανή να γίνει αποδεκτή. Η παραγγελία σας αποτελεί συμβατική προσφορά την οποία μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να αποδεχθούμε. Η αποδοχή μας υποδεικνύεται με το να σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Μόνο όταν σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας, θα υπάρξει δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του CAD ACADEMY και εσάς.
 • 13.2 Οι επιβεβαιώσεις παραγγελίας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 13.1 θα σας αποσταλούν πριν από την έναρξη των Υπηρεσιών και θα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • 13.2.1 Επιβεβαίωση των παραγγελθέντων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πλήρεις λεπτομέρειες των κύριων χαρακτηριστικών αυτών των Υπηρεσιών.
 • 13.2.2 Πλήρως αναλυτική τιμολόγηση για τις παραγγελθείσες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, φόρων, παράδοσης και άλλων πρόσθετων χρεώσεων.
 • 13.2.3 Σχετικές ώρες και ημερομηνίες για την παροχή των Υπηρεσιών.
 • 13.2.4 Διαπιστευτήρια χρήστη και σχετικές πληροφορίες για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.
 • 13.3 Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, δεν θα γίνει καμία πληρωμή υπό κανονικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν ποσά που έχετε καταβάλει σε σχέση με αυτήν την παραγγελία θα επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών.
 • 13.4 Η πληρωμή για τις Υπηρεσίες θα πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχετε επιλέξει, αμέσως για κάθε χρέωση ρύθμισης που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα υπηρεσιών που αγοράσατε και την ίδια ημέρα κάθε επόμενου μήνα ("κύκλος χρέωσης") για χρεώσεις που συγκεντρώθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα (" κύκλος χρέωσης») ΚΑΙ/Η όπως υποδεικνύεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας που λάβατε.
 • 13.5 Στόχος μας είναι να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας εντός 2-3 εργάσιμων ημερών ή εάν όχι, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την παραγγελία σας, εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Εάν δεν μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή που θα κάνετε την παραγγελία με μια σημείωση στη σχετική ιστοσελίδα ή επικοινωνώντας μαζί σας απευθείας μετά την υποβολή της παραγγελίας σας. Ο χρόνος δεν είναι η ουσία της Σύμβασης, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιδιώξουμε να εκπληρώσουμε την Παραγγελία σας εντός οποιωνδήποτε συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά αυτός δεν είναι ουσιαστικός όρος της Σύμβασης και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν δεν το κάνουμε. Εάν οι Υπηρεσίες πρόκειται να ξεκινήσουν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς, κατόπιν ρητής αίτησής σας, θα σας ζητηθεί να αναγνωρίσετε ρητά ότι θα επηρεαστούν τα νόμιμα δικαιώματά σας ακύρωσης, τα οποία αναφέρονται παρακάτω στην ρήτρα 14.
 • 13.6 Στο CAD ACADEMY θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειές μας για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα, ανάλογη με τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές.
 • 13.7 Σε περίπτωση που παρέχονται Υπηρεσίες που δεν είναι σύμφωνες με την παραγγελία σας και ως εκ τούτου είναι εσφαλμένες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για να μας ενημερώσετε για το λάθος. Θα διασφαλίσουμε ότι τυχόν απαραίτητες διορθώσεις θα γίνουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
 • Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ορισμένων Υπηρεσιών. Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε και να επιβεβαιώσετε την αποδοχή οποιωνδήποτε τέτοιων όρων και προϋποθέσεων κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
 • 13.8 Το CAD ACADEMY παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω του διαδικτυακού φόρουμ υποστήριξης ή/και του τηλεφώνου μας. Το CAD ACADEMY καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί έγκαιρα, αλλά δεν εγγυόμαστε συγκεκριμένο χρόνο απόκρισης.

14. Ακύρωση Παραγγελιών και Υπηρεσιών

Θέλουμε να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που παραγγέλνετε από τη CAD ACADEMY. Εάν θέλετε να μας μιλήσετε για την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στον [PHONE NUMBER] ή μέσω email στη διεύθυνση edu@cadacademy.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνσή μας (βλ. ενότητα 1 παραπάνω). Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία που έχουμε αποδεχθεί ή να ακυρώσετε τη σύμβαση. Εάν κάποιοι Ειδικοί Όροι που συνοδεύουν την Υπηρεσία περιέχουν όρους σχετικά με την ακύρωση της Υπηρεσίας, θα ισχύει η πολιτική ακύρωσης στους Ειδικούς Όρους.
 • 14.1 Εάν είστε καταναλωτής που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε εκ του νόμου δικαίωμα σε περίοδο «ψύξης». Αυτή η περίοδος ξεκινά μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του CAD ACADEMY και εσάς και λήγει στο τέλος 14 ημερολογιακών ημερών μετά από αυτήν την ημερομηνία. Εάν αλλάξετε γνώμη σχετικά με τις Υπηρεσίες εντός αυτής της περιόδου και επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας το ακόλουθο email: sales@cadacademy.gr. Το δικαίωμά σας για ακύρωση κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης υπόκειται στις διατάξεις της υποπαραγράφου
 • 14.2 Όπως διευκρινίζεται στην υποπαράγραφο 13.6, εάν οι Υπηρεσίες πρόκειται να ξεκινήσουν εντός της περιόδου υπαναχώρησης, θα πρέπει να υποβάλετε ρητό αίτημα για το σκοπό αυτό. Ζητώντας να ξεκινήσουν οι Υπηρεσίες εντός της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τα ακόλουθα:
 • 14.2.1 Εάν οι Υπηρεσίες εκτελούνται πλήρως εντός της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών, θα χάσετε το δικαίωμά σας να ακυρώσετε μετά την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών.
 • 14.2.2 Εάν ακυρώσετε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη της παροχής αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, θα πρέπει να πληρώσετε για τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι το σημείο στο οποίο Μας ενημερώσετε ότι θέλετε να ακυρώσετε. Το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται σε αναλογία με την πλήρη τιμή των Υπηρεσιών και των πραγματικών Υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί για τις Υπηρεσίες θα επιστραφούν με την επιφύλαξη των κρατήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Οι επιστροφές χρημάτων, κατά περίπτωση, θα εκδοθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών αφότου Μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε.
 • 14.3 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει φυσικό στοιχείο και η υπηρεσία παρέχετε απευθείας σε εσάς, η επιστροφή εγγραφής γίνετε σε χρονικό διάστημα 7 ημερών από την αγορά.Δεν πραγματοποιείτε καμία επιστροφή στην περίπτωση που έχετε παρακολουθήσει οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά στην αίτηση επιστροφής χρημάτων.Δεν πραγματοποιείτε καμία επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που έχετε παρακολουθήσει ήδη οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά στην αίτηση επιστροφής χρημάτων. 

15. Απόρρητο

Η χρήση του ιστότοπου διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας (www.cadacademy.gr/privacy) η οποία ενσωματώνεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις με αυτήν την αναφορά. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου, κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο.

16. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία (Προστασία δεδομένων)

 • 16.1 Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος και της διεύθυνσής σας) θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν και θα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων του 1998 και τα δικαιώματά σας βάσει αυτού του Νόμου.
 • 16.2 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:
 • 16.2.1 να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς.
 • 16.2.2 να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας για τις Υπηρεσίες
 • 16.2.3 να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από εμάς. Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
 • 16.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις (εάν, για παράδειγμα, επιθυμείτε να αγοράσετε Υπηρεσίες με πίστωση) και με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να δώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε πρακτορεία αναφοράς πιστώσεων. Αυτές οι υπηρεσίες δεσμεύονται επίσης από τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων του 1998 και θα πρέπει να χρησιμοποιούν και να διατηρούν τις προσωπικές σας πληροφορίες αναλόγως.
 • 16.4 Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη χωρίς πρώτα να λάβουμε τη ρητή άδειά σας.

17. Αποποίηση ευθυνών

 • 17.1 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι ο ιστότοπος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ότι θα είναι κατάλληλος για συγκεκριμένο σκοπό, ότι δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι θα είναι συμβατός με όλα τα συστήματα, ότι θα είναι ασφαλές και ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται θα είναι ακριβείς. Δεν εγγυόμαστε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση της Υπηρεσίας ή των Υπηρεσιών μας.
 • 17.2 Κανένα μέρος αυτού του Ιστότοπου δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβουλή και το Περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου δεν πρέπει να γίνεται επίκληση κατά τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων ή οποιουδήποτε είδους ενέργειας.
 • 17.3 Κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβατική προσφορά ικανή να γίνει αποδεκτή.
 • 17.4 Ενώ καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής και χωρίς σφάλματα, ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, σας συμβουλεύουμε να αναλάβετε την ευθύνη για τη δική σας ασφάλεια στο Διαδίκτυο, την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και των υπολογιστών σας.

18. Αλλαγές στις Εγκαταστάσεις και σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενό της ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Θα δεσμεύεστε από τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μετά τις αλλαγές. Εάν απαιτείται από το νόμο να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αυτόματα για οποιεσδήποτε παραγγελίες που εκκρεμούν επί του παρόντος, επιπλέον των παραγγελιών που θα υποβάλετε στο μέλλον.

19. Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

 • 19.1 Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμη». Το CAD ACADEMY χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για να παρέχει υψηλό χρόνο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχιτεκτονικής ανεκτικής σε σφάλματα που φιλοξενείται σε διακομιστές cloud. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα ή οι Εγκαταστάσεις θα είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα ή/και σφάλματα και δεν παρέχουμε κανενός είδους επιστροφή χρημάτων για διακοπές λειτουργίας. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας πληροφοριών, συμβατότητας και ικανοποιητικής ποιότητας.
 • 19.2 Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου που προκύπτει από εξωτερικές αιτίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αστοχίας εξοπλισμού ISP, βλάβης εξοπλισμού κεντρικού υπολογιστή, αποτυχίας δικτύου επικοινωνιών, διακοπής ρεύματος, φυσικών γεγονότων, πολεμικών πράξεων ή νομικών περιορισμών και λογοκρισία.

20. Τον περιορισμό της ευθύνης

 • 20.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία, προβλέψιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων, επακόλουθων, ειδικών ή παραδειγματικών ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτόν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της με δική σας ευθύνη.
 • 20.2 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του CAD ACADEMY για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια ή απάτη εκ μέρους του CAD ACADEMY.
 • 20.3 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της CAD ACADEMY για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την εσφαλμένη παροχή Υπηρεσιών ή από την εξάρτηση από εσφαλμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.
 • 20.4 Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή άλλως ανεφάρμοστος, αυτός ο όρος θεωρείται ότι αποκόπτεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων. Αυτός ο όρος ισχύει μόνο σε δικαιοδοσίες όπου ένας συγκεκριμένος όρος είναι παράνομος.

21. No Waiver (Χωρίς Παραίτηση)

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που περιέχεται στο παρόν, αυτό δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

22. Προηγούμενοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και τυχόν προηγούμενων εκδόσεων τους, οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα υπερισχύουν, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

23. Third Party Δικαιώματα

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν εκχωρεί δικαιώματα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η συμφωνία που δημιουργήθηκε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι μεταξύ εσάς και του CAD ACADEMY.

24. Διαβιβάσεις

 • 24.1 Όλες οι ειδοποιήσεις / ανακοινώσεις θα μας δίνονται είτε ταχυδρομικά στις Εγκαταστάσεις μας (δείτε τη διεύθυνση παραπάνω) είτε μέσω email στη διεύθυνση edu@cadacademy.gr. Αυτή η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι ελήφθη 3 ημέρες μετά τη δημοσίευση, εάν αποσταλεί με ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας, την ημέρα αποστολής εάν το email ληφθεί πλήρως μια εργάσιμη ημέρα και την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το email αποσταλεί Σαββατοκύριακο ή αργία.
 • 24.2 Μπορούμε από καιρό σε καιρό, εάν επιλέξετε να το λάβετε, να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» σε οποιοδήποτε email που λαμβάνετε από εμάς.

25. Δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και η σχέση μεταξύ εσάς και του CAD ACADEMY θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το CAD ACADEMY και συμφωνείτε να υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του [COUNTRY].
Δημιουργήθηκε με