Σεμινάριο πιστοποίησης Rhino 3D
E-Learning | Online | Δια Ζώσης
for Architecture & Interior Design 

Η προσφορά λήγει σε: 

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας τώρα online με ασφάλεια στο πακέτο E-Learning και επωφεληθείτε από την προσφορά.

Τι περιλαμβάνει το σεμινάριο;

Είτε θέλετε να ενισχύσετε την καριέρα σας στην εταιρεία που εργάζεστε είτε να αναπτυχθείτε στη δική σας επιχείρηση εφαρμόζοντας τις πιο πρόσφατες και σύγχρονες τεχνικές  που διδάσκουμε, αυτό είναι το σεμινάριο για να το πετύχετε.

Διαλέξεις

Authorized Rhino Trainer : Παρακολούθηση διαλέξεων με πιστοποιημένο εισηγητή ασύγχρονα ή με την live παρουσία online / δια ζώσης.

Υποστήριξη

Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους  εισηγητές και δωρεάν υποστήριξη λογισμικού.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης και πρακτικής εξάσκησης.

 Διάρκεια

Πρόσβαση στα μαθήματα υποστήριξης 24/7.

Λογισμικό

Παρέχεται η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του Rhino 3D για πρακτική εξάσκηση.

Πιστοποίηση

Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν την επίσημη πιστοποίηση παρακολούθησης Rhino 3D Robert McNeel.

Παρακολούθηση

Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου online ή δια ζώσης σε Αθήνα και Πάτρα.

Εγγραφή

Άμεση online αγορά ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.
Περιγραφή Σεμιναρίου
Τι καλύπτει το σεμινάριο;
Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος;
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελεί ένα κύκλο παρακολούθησης, ο οποίος εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια της αρχιτεκτονικής σύνθεσης διαμέσου της ψηφιακής σχεδίασης. Το Rhino 3D αποτελεί ένα εργαλείο ψηφιακής σχεδίασης, τόσο στο δομικό κέλυφος και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, όσο και στον εσωτερικό χώρο στον ευρύτερο χώρο του Design. Σκοπός του σεμιναρίου στo σύvoλo τωv ενοτήτων είναι η αποτελεσματική διαχείριση-oργάvωση τoυ περιβάλλοντα σχεδιαστικού χώρου. H αντίληψη-ανάλυση των εργαλειοθηκών του Rhino 3D ως σχεδιαστικό μέσο του αρχιτεκτονικού χώρoυ διαβίωσης. H ενεργοποίηση της σκέψης των συμμετεχόντων, η απελευθέρωση των δημιουργικών σχεδιαστικών τους ιδεών και η εξοικείωσή τους με την σχεδιαστική ροή εργασίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.  
Οι διαλέξεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εργαλειοθηκών και εστιάζουν στον αρχιτεκτονικό ψηφιακό σχεδιασμό. Πρoτείνει τρόπους οργάνωσης και διαχείρισης της γεωμετρίας, σχεδιαστικές δεξιότητες, λύσης καθώς και την ευρύτερη πρισματική ανάλυση στην δομή της σχεδιαστικής ροής. Κύρια σημεία πoυ πραγματεύεται η ύλη του σεμιναρίου είναι: Το περιβάλλον εκκίνησης του Rhino 3D και η εργαλειοθήκες. Το περιβάλλον σχεδιασμού και η έvvoια της οργάνωσης ως βασικός μηχανισμός στην δoμή του σχεδιασμού με στόχο την καθολική διαχείριση του μοντέλου. Η ολιστική συγκρότηση τoυ αρχιτεκτovικoύ χώρoυ, δηλαδή της δημιουργία τoυ από τα βασικά γραμμικά 2D DWG σχέδια μέχρι και την δημιουργία γεωμετριών όπως τoίχoς, πλάκες, ανοίγματα, επιμέρους γεωμετρίες μικρής κλίμακας, περιβάλλοντας χώρος ( Terran), στέγη, σκάλα κ.α. Η διερεύvηση βασικώv εvvoιώv, σχεδιαστικά όρια, σημείo αvαφoράς, άξovες, κλίμακα, αvαλoγία, μετατροπές, τροποποίησης, κίvηση, style, views κ.ά. 

Η αvάπτυξη της θεωρίας βασίζετε, σε μεγάλo βαθμό, σε ένα βασικό εκπαιδευτικό αρχιτεκτονικό μovτέλo, το οποίο  οι συμμετέχοντες έχουν ως στόχo vα αποδώσουν σχεδιαστικά. Με αυτή την διαδικασία οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να διδαχτούν μια σχεδιαστική αvτίληψη του Rhino 3D χρήσιμη τόσo για τηv αvάγvωση-καταvόηση της λειτουργικότητας του προγράμματος, όσo και την σχεδιαστική ροή της μελέτης που καλείτε να ολοκληρώσει o δημιουργός. Σε συνδυασμό με τη θεωρία του μαθήματος, προβλέπεται η εκπόνηση εργασίας αρχιτεκτονικής σύνθεσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να πετύχουμε την άμεση πρακτική εξάσκηση τωv συμμετεχόντων τόσο στη εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος, τα χαρακτηριστικά και τις έννοιες όπως άξovες, φωτισμός, υλικά, ρυθμίσεις, κίvηση, outliner, layout κ.ά όσο και στην κατανόηση της σχεδιαστικής δομής στην τρισδιάστατης αναπαράτασης του αρχιτεκτovικού χώρoυ.

Τρόπος παρακολούθησης σεμιναρίων 

Ενημερωθείτε για τον τρόπο παρακολούθησης που σας ταιριάζει.

E-Learning 

Άμεση online παρακολούθηση και πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα 24/7 χωρίς την φυσική παρουσία του εισηγητή.

Teams 

Συμμετοχή σε ομαδικά τμήματα online εξ αποστάσεως ή διά ζώσης με την φυσική παρουσία  πιστοποιημένου εισηγητή. 

 Coaching

Ιδιαίτερα μαθήματα online εξ αποστάσεως ή διά ζώσης με την φυσική παρουσία  πιστοποιημένου εισηγητή. 

Αγορά λογισμικού Rhino 3D

Επιλέξτε το πλάνο που σας ταιριάζει

Νέα Άδεια

Αναβάθμιση

Εκπαιδευτική 

Μόνιμη άδεια για φοιτητές 

195€ + ΦΠΑ

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους.

 • Μόνιμη φοιτητική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Δοκιμαστική 

90 ημέρες δωρεάν για όλους τους χρήστες

0€

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • 90 ημέρες δωρεάν δοκιμαστική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Πλήρης έκδοση
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Ιδανικό για πρακτική εξάσκηση 

Εμπορική

Μόνιμη άδεια για επαγγελματίες και εταιρίες 

995€ + ΦΠΑ

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • Μόνιμη Άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

V-Ray Education

Η καλύτερη αξία για τους μαθητές

Ετήσια
11,17€ / μήνα 

με ετήσια συνδρομή 134€

 • Floating license για 2+ υπολογιστές
 • Συμπεριλαμβάνει όλες της
  ενσωματώσεις V-Ray 
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Συμπεριλαμβάνει την βιβλιοθήκη
  του Chaos Cosmos 
 • 20 Chaos Cloud rendering credits
 • Chaos Phoenix
 • Chaos Player
 • Chaos Scans

Νέα Άδεια

Αναβάθμιση

Συνδυαστική Προσφορά  

Εκπαιδευτική 

Μόνιμη άδεια για φοιτητές 

175€ + ΦΠΑ

Συνδυαστε  την αγορά με το εκπαδεθτικό 

 • Μόνιμη φοιτητική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Δοκιμαστική 

90 ημέρες δωρεάν για όλους τους χρήστες

0€

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • 90 ημέρες δωρεάν δοκιμαστική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Πλήρης έκδοση
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Ιδανικό για πρακτική εξάσκηση 

Εμπορική

Μόνιμη άδεια για επαγγελματίες και εταιρίες 

895€ + ΦΠΑ

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • Μόνιμη Άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Φοιτητική

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πιστοποίησης Ε-Learning  +
αγορά λογισμικού Rhino 3D EDU

217€ 

Συνδιαστε την αγορά με το εκπαδεθτικό 

 • Μόνιμη φοιτητική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Δοκιμαστική 

90 ημέρες δωρεάν για όλους τους χρήστες

0€

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • 90 ημέρες δωρεάν δοκιμαστική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Πλήρης έκδοση
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Ιδανικό για πρακτική εξάσκηση 

Εμπορική

Μόνιμη άδεια για επαγγελματίες και εταιρίες 

895€ + ΦΠΑ

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • Μόνιμη Άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Εκπαιδευτική 

Μόνιμη άδεια για φοιτητές 

175€ + ΦΠΑ

Συνδιαστε την αγορά με το εκπαδεθτικό 

 • Μόνιμη φοιτητική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Δοκιμαστική 

90 ημέρες δωρεάν για όλους τους χρήστες

0€

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • 90 ημέρες δωρεάν δοκιμαστική άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Πλήρης έκδοση
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Ιδανικό για πρακτική εξάσκηση 

Εμπορική

Μόνιμη άδεια για επαγγελματίες και εταιρίες 

895€ + ΦΠΑ

Δημιουργείστε έναν δωρεάν λογαριασμό και επωφεληθείτε από την έκπτωση μέλους για φοιτητές.

 • Μόνιμη Άδεια
 • Περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις
 • Συμπεριλαμβάνει υποστήριξη
 • Χρήση για εμπορικές εργασίες
 • Απαιτείτε ενεργό φοιτητικό πάσο 

Πακέτο προσφοράς για αγορά 2+ σεμιναρίων 

Βρείτε μοναδικές προσφορές και συνδυαστικά πακέτα σεμιναρίων.

Βρείτε μας δια ζώσης
σε Αθήνα και Πάτρα

 • Διεξαγωγή μαθημάτων καθημερινά.
 • Ενημέρωση λογισμικού.
 • Σύγχρονοι υπολογιστές CAD Workstation.
 • Δυνατότητα πρακτικής στον χώρο.
 • Εξειδικευμένος εξοπλισμός σχεδιασμού
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

Στιγμιότυπα ασκήσεων και εργασιών του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο εξειδικεύεται στον ψηφιακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το interior design.
Περιηγηθείτε στις παρακάτω εικόνες για να δείτε στιγμιότυπα από τις ασκήσεις των μαθημάτων
και τις εργασίες των μαθητών του σεμιναρίου πιστοποίησης του Rhino 3D.

Αγορά του λογισμικού από τους ειδικούς
του Rhino 3D στην Ελλάδα.

Επωφεληθείτε διπλά επιλέγοντας την αγορά του λογισμικού Rhino 3D συνδυαστικά με το σεμινάριο εκπαίδευσης & πιστοποίησης της Robert McNeel. 

Έργα τα οποία έχουμε δημιουργήσει με το Rhino 3D.

Tα παρακάτω project αποτελούν ένα μικρό δείγμα δουλειάς από το δημιουργικό τμήμα του CAD ACADEMY | ArchViz Projects.
Για την μελέτη και τον 2D/3D σχεδιασμό έχει γίνει χρήση του λογισμικού:Rhino 3D,  VisualARQ for Rhino, Lands Design for Rhino, Grasshopper, V-Ray & Twinmotion.